Tarot Mediator bij

Praktijk Aquila

Inzicht | Bewustwording | Zelfverwezenlijking 

Beroepsverenigingen

Sinds 2015 is Praktijk Aquila volwaardig lid van Tarot Beroepsvereniging Nederland & vanaf 2023 CAT-therapeut

De Tarot Beroepsvereniging Nederland (TBN) zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. Door opleiding en regelmatige nascholing wordt de kennis bijgehouden en uitgebreid. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land.

Om lid te kunnen worden van TBN kun je een opleiding volgen en als je je (vervolgens) wilt aanmelden als (aspirant)lid, oriënteer je dan d.m.v. het beroepsprofiel of de opleiding voldoet aan je wensen.
Een door TBN geaccrediteerde opleiding dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. In de opleiding 200 uren besteden aan praktijk en studie.
  2. 50 uur opleiding in gesprekstechnieken , waarbij o.a. in de relatie van tarotprofessional en cliënt ervaring opgedaan dient te zijn.
  3. Onderwezen hebben in de 3 klassieke decks (Waite, Crowley en Marseille) en minimaal 1 van deze decks kundig kunnen hanteren als Tarotprofessional .
  4. De opleiding af hebben gesloten met een diploma inclusief een scriptie gerelateerd aan een van eerder genoemde klassieke decks.

Om volwaardig lid te kunnen zijn word je getoetst. Zowel op kennis van de tarotkaarten als op gesprekstechnieken. Een goede kwaliteitsstempel!

Praktijk Aquila
heeft aan bovenstaande voorwaarden voldaan, is sinds 2015 volwaardig lid en staat  geregistreerd op de deskundigenlijst bij de Tarot Beroepsvereniging Nederland.

Denk je eraan om een tarotcursus te gaan doen, dan is het verstandig om te controleren of de opleider volwaardig lid is van de Tarot Beroepsvereniging Nederland.

Toelating tegenwoordig
Ben je geïnteresseerd in tarot en wil je aspirant lid worden? Dat kan altijd, zonder toetsing kun je aspirant lid worden van TBN.
Leuk als je je verder wilt verdiepen in de tarot. Je ontvangt 4 x per jaar de nieuwsbrief, je kunt mee vergaderen en meedoen tegen een gereduceerd bedrag aan de workshops, iedere keer met een ander thema. Jouw investering hiervoor is €40,- per jaar.

Aspirant leden die volwaardig lid willen worden kunnen deelnemen aan een toelatingstoets. Door de toelatingstoets wordt beoordeeld of de kandidaat voldoet aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel, dit conform het huishoudelijke reglement. De kosten hiervoor bedragen € 100,=. (zie website)

Helaas zijn de accreditaties voor docenten van opleidingsinstituten niet verlengd en is er op dit moment GEEN instituut door TBN meer geaccrediteerd.

Praktijk Aquila houdt zich aan de beroepscode van de tarotprofessional zoals die opgesteld is door de beroepsvereniging.

Praktijk Aquila is tevens geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) & GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.
Sonja Backus, CAT-therapeut BO nr.: 96752023-02-23

CAT-therapeuten zijn geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten.
CAT-therapeuten zijn beroepsmatige solistische alternatieve beroepsbeoefenaren met een beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau > 60 EC. Uit een combinatie van deze 2 factoren onstaat de therapeutische vorming van de zelfstandige beroepsbeoefenaar. Indien een therapeut competenties op hbo-niveau heeft opgebouwd door werkervaring dan wordt dit door de screening commissie vastgesteld. De hbo-beroepsopleidingen moeten geschikt zijn verklaard door GRO: gatregisteropleidingen.nl Het is belangrijk alle onderdelen van je therapeutschap te overzien en zeker te weten dat jij je cliënten in je praktijk op een beroepsmatige manier kan behandelen.