Praktijk Aquila

Thuis tarot leren?

Altijd al tarot willen leren? Dat kan nu met onze super leuke thuiscursus tarot.

Algemene voorwaarden

Met betrekking tot de Tarot

Afspraken
Afspraken of inschrijvingen voor cursus / workshop kunnen via mail of telefoon gemaakt worden. Deze worden altijd bevestigd. (Check ook je spam-box)

Persoonsgegevens en privacy
Praktijk Aquila neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Praktijk Aquila behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Aquila zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Betaling
Praktijk Aquila vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21 %BTW.
Online bestellingen gaan middels de shop via bankoverschrijving of via Ideal. (Mollie)

Geheimhouding
Praktijk Aquila is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de cursus /workshop / consult. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Praktijk Aquila verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Informatie die door cursisten gedeeld worden in de cursusgroep of workshop wordt ook niet gedeeld buiten de groep!

Annulering:
Tarot consult
Je kunt je afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dien je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdag ervoor geannuleerd te zijn. Mocht je niet verschenen zijn op je afspraak of te laat annuleren, dan krijg je hier een factuur voor gestuurd. Een afspraak is tijdig te annuleren via mail / sms / voicemail of WhatsApp.
Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor je niet verschenen bent. Neem daarom altijd z.s.m. contact met ons op met vermelding van deze reden.
Wil je een reminder voor de afspraak ontvangen, geef dit dan even aan.
Tarot Cursus / Lenormand cursus
* Tot 28 dagen voor de cursus kun je annuleren. Het bedrag van de cursus wordt dan op je rekening teruggestort.
Op dit bedrag wordt een bedrag van € 15,- euro administratiekosten in mindering gebracht.
* Bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor datum van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
* Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus vindt derhalve geen restitutie plaats. Je mag wel iemand anders in jouw plaats sturen.
* Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op restitutie.
(minimale leeftijd voor het volgen van een cursus is 18 jaar)
Workshop / Tarot wandeling
* Binnen één week voor datum van de workshop / tarotwandeling vindt derhalve geen restitutie plaats.
* Zijn er te weinig aanmeldingen of kan het i.v.m Covid-19 niet doorgaan dan ontvang je je geld retour.
* Tarot wandeling: Mocht het weer het echt niet toelaten om te wandelen (onweer/storm) dan ontvang je het inschrijfgeld retour of indien gewenst wordt gekeken voor een nieuwe datum.

Verkoop
Thuiscursus tarot
Er zijn verschillende keuze mogelijkheden met betrekking tot deze thuiscursus tarot:

 1. Thuiscursus Tarot, Leren kennen van de tarotkaarten: Je kunt deze thuiscursus tarot helemaal zelfstandig volgen, thuis in je eigen tempo.
  * Je ontvangt de cursus in je mailbox. Je kunt de cursus op je computer 1x downloaden en vandaaruit je studie vervolgen.
  Kaarten zijn bij te bestellen via de shop.
 2. Thuiscursus Tarot, Leren kennen van de tarotkaarten: inclusief persoonlijke studiebegeleiding via mail bij het begeleiden van de opdrachten en voor alle vragen die in je opkomen voor het komende half jaar: 
  Kaarten zijn bij te bestellen via de shop.
  * Je ontvangt de cursus in je mailbox. Je kunt de cursus op je computer 1x downloaden en vandaaruit je studie vervolgen. Daarbij kun je dan een half jaar lang al je vragen stellen die hebt en de opdrachten insturen.
 3. Thuiscursus Tarot, Leren kennen van de tarotkaarten: inclusief fysiek cursusklapper thuis te ontvangen. Kaarten zijn bij te bestellen via de shop.
  * Je ontvangt de cursus in je mailbox. Je kunt de cursus op je computer 1x downloaden én je ontvangt de cursusklapper thuis. (Ordner met 128 bladzijde in kleur)
 4. Thuiscursus Tarot, Leren kennen van de tarotkaarten: inclusief persoonlijke studiebegeleiding via mail bij het begeleiden van de opdrachten en voor alle vragen die in je opkomen voor het komende half jaar & inclusief fysiek cursus klapper thuis te ontvangen. 
  Kaarten zijn bij te bestellen via de shop
  * Je ontvangt de cursus in je mailbox. Je kunt de cursus op je computer 1x downloaden en je ontvangt de cursusklapper thuis. Daarbij kun je dan een half jaar lang al je vragen stellen die hebt en de opdrachten insturen.

Bij keuze 3 of 4 dan gaat de verzending via Post NL. Na betaling zal het pakket binnen twee werkdagen verstuurd worden.

 • The Circle of Life is een cursus waarin je 11 modules ontvangt in je mailbox. Je kunt deze thuiscursus tarot helemaal zelfstandig volgen, thuis in je eigen tempo.
  * Je kunt de cursus op je computer 1x downloaden en vandaaruit je studie vervolgen.
  Kaarten zijn bij te bestellen via de shop maar niet pers se nodig bij deze cursus.
 • De persoonsanalyse en /of jaarreading ontvang je in je mailbox als PDF bestand.
 • Bij bestellingen van online producten  (wat je ontvangt in je mailbox) vindt geen restitutie plaats.
 • Gekochte cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld. Wel voor behandelingen, consulten en/of producten van Praktijk Aquila.
 • Tevens kan een behandelingsprijs/ productprijs of consult prijs aangepast zijn in de tijd nadat de bon is gekocht, het restbedrag zal dan nog afgerekend moeten worden.

Beschadiging en Diefstal
Praktijk Aquila heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Praktijk Aquila is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk Aquila is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Aquila is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Praktijk Aquila meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na aankoop schriftelijk gemeld worden aan Praktijk Aquila.
Praktijk Aquila moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Praktijk Aquila is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
Als de cliënt niet met de producten volgens gebruiksaanwijzing of met normaal gebruik is omgegaan.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Aquila het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Inspanningen
* Praktijk Aquila zal cursussen / workshops / consulten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goede deskundigheid uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Praktijk Aquila zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
* Praktijk Aquila is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade veroorzaakt door of gerelateerd aan producten of diensten van Praktijk Aquila.

Ter info:
* Niets uit uitgave van Praktijk Aquila (denk aan lesmateriaal, workshops ed) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de schrijver Sonja Backus.

* Praktijk Aquila heeft expliciet toestemming gekregen van Stichting de Ster om voor cursussen ed gegevens te gebruiken vanuit Stichting de Ster – Elly Spronk.

Contactgegevens
Praktijk Aquila, Noordervaartlaan 31, 5916 SR Venlo Nederland
T 06-23454611 | E sonja@praktijkaquila.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Sonja Backus