De engelen in de Grote Arcana

De engelen in de Grote Arcana

Allereerst wat is eigenlijk een engel?
Als je de Bijbel leest, is het duidelijk dat er, behalve mensen, ook nog andere wezens in het heelal zijn. Maar ze zijn voor ons meestal niet zichtbaar of tastbaar. Ze leven in een andere dimensie. Ze worden aangeduid als ‘engelen’, wat ook wel ‘boodschappers’ betekent. Engelen zijn gevleugelde boodschappers. Het woord engel is afkomstig van het Griekse woord ‘Angelos’ = boodschapper. Het Hebreeuwse woord daarvoor is mal’ak met dezelfde betekenis. Engelen staan als een energetische brug tussen de hemel en aarde, als transformator van energie. Zij zetten de universele energie van ‘Het Al’ of ‘God’ om naar de fysieke, materiële energie op aarde. Zonder verdere uitleg staat in de Bijbel dat engelen door God (kan ook een andere ‘almachtige’ ) geschapen zijn. Verdiep je je in spiritualiteit dan kom je altijd wel engelen tegen. De één heeft er iets mee een ander helemaal niet. Aan jou of je met engelen ‘verder’ gaat of niet… Engelen zijn altijd bij ons, ze zijn de hele dag om ons heen en ons hele leven lang aanwezig. We zijn er zo aan gewend dat we de engelen vaak niet eens meer waarnemen. Door je weer bewust te worden van wie de engelen zijn, te weten welke engelen bij jou zijn, kan je daar verandering in brengen.

Wereldreligies
Al duizenden jaren praten mensen over engelen en worden engelen gezien. In veel grote wereldreligies komen engelen voor; in zowel teksten uit de Koran, de Bijbel en Kabbala als in de mystieke joodse teksten staan beschrijvingen van engelen met vleugels. Er wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament over hen geschreven. In veel culturen, mythen, legenden, beelden en grotschilderingen zien we engelen terug. Ook geschriften uit Egypte, Perzië en India van ver voordat onze jaartelling begon, vermelden gevleugelde wezens of boodschappers van goden. Het licht dat men doorgaans beschrijft rondom de engelen zou de pure, heldere energie kunnen zijn waarmee de engelen zijn gemaakt en daardoor uitstralen. Door de enorme uitstraling van het licht zou het kunnen dat het menselijke oog dat ziet als grote, verlichte vleugels. Engelen en aartsengelen komen in ieder geval in de volgende religies voor, te weten:
• het jodendom • het christendom • de islam

Hoe zien engelen eruit?
De meeste mensen kennen engelen uit religieuze kunst, maar engelen hebben eigenlijk geen fysieke vorm. Mensen nemen engelen op verschillende manieren waar: als gevleugelde wezens; als een lichtbron die verschillende vormen of kleuren kan hebben; als een energie die je niet ziet maar voelt; en ook als menselijke vorm worden engelen herkend. Engelen worden vaak met vleugels afgebeeld dit zou je kunnen zien dat zij verheven zijn boven de mensen. Hoewel engelen verschillende verschijningsvormen, taken en krachten kunnen hebben, is de éne constante factor dat engelen een zegen van God zijn. Hij gebruikt Zijn engelen om met ons te communiceren, ons te beschermen en om jou met Zijn macht bij te staan. Engelen zijn volmaakt en compleet, mannelijk en vrouwelijk: androgyn.

Verschil tussen een engel en een aartsengel
Zoals eerder geschreven is een engel een boodschapper van God. Deze engelen hebben geen naam. Een aartsengel is volgens de woordenboeken “een hemelgeest in een rang boven een engel”, “bijzondere engel met een hoge rang” en ”een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. De aartsengelen zijn specifieke bewakers van de mens en aartsengelen hebben wél een naam.

Tarot en engelen
In de Grote Arcana kaarten van Rider Waite kun je 4 aartsengelen terugvinden.
1) Op de kaart De Geliefden VI staat de Aartsengel Rafael.

Rafael betekent “God Geneest” hiermee wordt meteen aan gegeven waar Aartsengel Rafael bekend om staat. Dit is de engel die geroepen wordt op momenten dat men heling nodig heeft. Hij laat zaken bij je binnenkomen via dromen, plotseling ontstane ideeën en intuïtief. Hij staat voor het bovenbewustzijn. In de tarot stimuleert hij naar ons Hoogste Zelf te luisteren en de weg te gaan die ons hart ons ingeeft. Op de kaart van de Geliefden zegent hij dit mensenpaar, zegent het samengaan tussen man en vrouw. Hij beeld de zuivere liefde uit. Alleen in vrijheid kan liefde gedijen en alleen liefde maakt werkelijk vrij. Zijn rode handen geven een helende werking aan. De warme gloed wijst ook op ontvangen van een magnetische kracht. (bij de Tarot of Marseille staat Engel Cupido afgebeeld)

2) Op de kaart de Matigheid XIV staat Aartsengel Michaël.

De engel staat met zijn ene voet in het water (het onbewuste) en met zijn andere op het land (het bewuste). Door de drie aspecten: ziel, lichaam en geest, in harmonie te brengen, brengen we onszelf in evenwicht, wat ook weer bevorderlijk is voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. De vloeistof (het levenswater) en de bekers symboliseren de harmonische wisselwerking tussen hemel en aarde. (Goddelijke driehoek in aards vierkant). De energie stroomt in beide richtingen en vormt zo de verbinding tussen het bewuste en het onbewuste. Als het bewuste en het onbewuste in de juiste verhouding tot elkaar staan is er innerlijke rust en vrede. Er is dan harmonie tussen onze intuïtie, onze bewuste krachten en de werkelijkheid. De zilverwitte kleding op deze kaart vertegenwoordigt het Maanprincipe. (het vrouwelijk ontvangende) Daarbij heeft het kleed geen ceintuur om wat wil zeggen de scheiding tussen bewust, onbewust, boven en beneden er niet meer is.

3) Op de kaart De Duivel XV staat engel Lucifer.
(Uriël ook weleens genoemd)

Lucifer was ooit een stralende engel maar rebelleerde tegen Gods plan en claimde een zelfstandigheid. Dat isoleerde hem. Hij staat symbool voor het ego. Het IK wil op zelfgekozen terrein haar eigen autoriteit doen gelden en dat heeft een vrije keuze om dat te doen. Daarom dragen we daarmee onze eigen verantwoordelijkheid. Toch is Lucifer nog altijd de lichtbrenger. Hij staat voor trots en egoïsme en dat geeft hardnekkige weerstand van het ego dat immers eigenlijk uit is op zelfhandhaving en zelfbevestiging. Een gezond ego kent haar beperkingen en met een dosis gezond zelfrespect kunnen we de Duivel onder ogen zien. Lucifer zonderde zich af om zijn eigen trots te volgen en deed daarmee God én zichzelf tekort. Het ego wordt niet meer of groter door zich te verheffen of af te zonderen. De Duivel is onze schaduw kant. De opgeheven hand leert dat er een zichtbare en een onzichtbare wereld bestaat. Het symbool van Saturnus wat hierin staat heeft betrekking op beperkingen en zwakheden. Met de fakkel wil hij de duisternis verlichten.

Als je de Geliefden VI en De Duivel XV naast elkaar bekijkt wat valt je dan op ?
De Duivel heeft eenzelfde houding aangenomen als de aartsengel op de Geliefden, om te wijzen op de overduidelijke overeenkomst tussen de twee kaarten. In feite is de keus van de geliefden gemaakt, zij het de verkeerde keuze. Ze hebben gegeten van de boom des levens en de boom van de kennis wat te zien is aan hun staart. Ze hebben hoorntjes gekregen om hun val te verbeelden en het feit dat ze er zelf voor hebben gekozen.
Zij zijn de gewillige slaven van de gevallen engel en hebben daarmee zelf de ketens gesmeed waarmee zij aan het blok vastzitten. De Duivel staat symbool voor verkeerd begrepen liefde en vrijheid. Angst om te verliezen wat je hebt?
Tel je De Duivel 15 (1+5=6) bij elkaar op kom je weer uit bij De Geliefden 6.

4) Op de kaart Het Oordeel XX staat Aartsengel Gabriël

Gabriel is de engel van de opstanding (verrijzenis) en de openbaring. Hij is de afgezand van God bij belangrijke gebeurtenissen die met verlossing in verband staan. De op de trompet blazende engel beoordeeld of je je levenslessen geleerd hebt. Het is een oproep om je weer op je levenstaak te gaan richten. Hij geeft een bevestiging van een verhoogd bewustzijn. Je realiseert je dat je vanuit je innerlijke kracht een nieuwe weg inslaat. Oude angsten, onzekerheden, obstakels laat je los. Er begint zich een totale manier van zijn af te tekenen in het besef dat je een verdere transformatie doormaakt. Je mag je bevrijden van je geestelijk beperkende situatie. Oordelen zonder te veroordelen. Wanneer de engel je roept ben je wedergeboren – gereinigd van alle schuld en boete. Het verleden en de fouten staan achter je en je bent klaar om opnieuw te beginnen. Het ego lost enerzijds op en komt anderzijds eindelijk thuis in zichzelf.

Engelen in de tarot
Engelen in de tarot zijn de boodschappers van het lot. Zij kondigen de echt grote veranderingen in je leven aan. Als meerdere engelen in een legging verschijnen, bestudeer dan de kaarten grondig om te zien welke boodschap zich aan jouw ontvouwt. Deze boodschap wordt vele malen belangrijker voor je door het feit dat de engelen verschijnen. Let op, want de engelen brengen niet alleen de boodschap over. De engelen doen een oproep. Het kan zijn dat je verantwoording moet afleggen over je daden. Het kan zijn dat ze een beroep doen op je betere zelf om in actie te komen.

Algemeen
Wat je insteek voor het vertrouwen en geloof in engelen en aartsengelen ook is, het kan je steunen op momenten dat je het nodig hebt. Dat iedereen weer anders denkt over engelen en aartsengelen is prima. Dit neemt niet weg dat deze ‘rollen’ die voor nogal wat mensen het leven ingeslopen zijn, veel mensen daadwerkelijk helpen in allerlei dagelijkse processen.

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf.

Jan Backus

Dank je wel voor het lezen van dit blog.
Sonja Backus
Tarot Mediator

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden. Een blog met eigen interpretatie. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar sonja@praktijkaquila.nl)

Facebooklinkedinmail